Najpogostejši problemi na ostrešjih

Razpadanje tegole

Ta problem se pojavi pri skodlah starih 10 do 12 let in temeljijo na papirnatih vezivih. Večinoma »zacvetijo« skodle obrnjene proti soncu. Sanacija poteka na dva načina:

  • Z novo hidroizolacijo in preplastitvijo iz skodl na osnovi bitumna in steklenih vlaken.
  • Z preletvanjem in namestitvijo druge kritine.

Zamakanje trapeznih pločevinastih kritin

Zamakanje večinoma nastane ob taljenju snega na kritinah starih 8 do 12 let. Najpogostejši vzrok so neoprenska tesnila ter »jahači«, ki izgubijo sposobnost tesnjenja. Za sanacijo je potrebno priviti vijake ali celo zamenjati tesnila.

Zamakanje okoli dimnikov, strešnih oken, veternih obrob pri opečnatih in betonskih kritinah

Najpogostejši vzrok je listje in drobni prah, ki se nabere v odtočnih kanalih strešnikov ter preprečuje prosti odtok vode. Večinoma zadostuje, da te kanale očistimo in kritina bo ponovno služila svojemu namenu.

Problemi z vetrom, odkrivanje streh

Na primorskem področju so z razlogom vse strehe objektov z majhnim naklonom. Z večanjem strešnega naklona se povečuje tudi pravokotna smer upora vetra in večanje podtlaka na zavetrni strani. Za preprečitev podtlaka lahko načrtujemo zračni most.
V primeru močnejšega vetra je težja kritina primernejša kot lahka. Zelo pomembna je tudi pravilna montaža in pritrditev kritine.

Naklon strehe

Ni vsaka kritina primerna za vsaki naklon strehe. Za mali naklon je primerna pločevinasta kritina in tegola v kombinaciji z hidroizolacijo.

Nabiranje mahu na kritinah v bližini dreves

Za lažji pretok vode in estetski videz
kritine je potrebno mah odstraniti.

Servis kritine

Vsakih par let je potrebno očistiti žlebove preveriti dimniške obrobe in strešna okna.